Ders İçerikleri & Saatleri

Eğitim Toplam Saatleri

  • Silahsız Özel Güvenlik Eğitimi 100 Saat
  • Silahlı Özel Güvenlik Eğitimi 120 Saat

  • Silahsız Özel Güvenlik Yenileme Eğitimi 50 Saat
  • Silahlı Özel Güvenlik Yenileme Eğitimi 60 Saat

Dersler & Saatleri

TEMEL EĞİTİM SİLAHSIZ (100 Saat)
DERS SAAT
Özel Güvenlik Hukuku ve Kişi Hakları 20
Güvenlik Tedbirleri 20
Etkili İletişim 12
Temel İlk Yardım 10
Kalabalık Yönetimi 10
Kişi Koruma 9
Yangın Güvenliği ve Tabii Felaketlerde Müdahale Tarzı 8
Güvenlik Sistem ve Cihazları 5
Genel Kollukla İlişkiler 4
Uyuşturucu Madde Bilgisi 2
TOPLAM 100

TEMEL EĞİTİM SİLAHLI (100+20 Saat)
Silah Bilgisi ve Atış 20
TOPLAM 120

YENİLEME EĞİTİMİ SİLAHSIZ (50 Saat)
DERS SAAT
Özel Güvenlik Hukuku ve Kişi Hakları 10
Güvenlik Tedbirleri 10
Etkili İletişim 8
Temel İlk Yardım 4
Kalabalık Yönetimi 4
Kişi Koruma 4
Yangın Güvenliği ve Tabii Felaketlerde Müdahale Tarzı 4
Güvenlik Sistem ve Cihazları 3
Genel Kollukla İlişkiler 2
Uyuşturucu Madde Bilgisi 1
TOPLAM 50

YENİLEME EĞİTİMİ SİLAHLI (50+10 Saat)
Silah Bilgisi ve Atış 10
TOPLAM 60