ÖGG Örnek Sınav Soruları

Soru. Bir kamu kurumu bünyesindeki özel güvenlik biriminde çalışan özel güvenlik görevlisi kendisine verilen disiplin cezasına karşı nereye başvurabilir?

A) İdare Mahkemesine
B) Polise
C) İşçi Sendikasına
D) İş Mahkemesine
E) İşveren Sendikasına

Soru. 'Zor kullanma şartları' ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Kanunilik
B) Keyfilik
C) Zorunluluk
D) Ölçülülük
E) Kademelilik

Soru. 5188 sayılı Kanunun 10'uncu maddesine göre, özel güvenlik görevlilerinde aranacak şartlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul mezunu olmak
B) Silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak
C) 18 yaşını doldurmuş olmak
D) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak
E) Özel güvenlik yenileme eğitimini

Soru. Özel güvenlik mali sorumluluk sigortası poliçelerinin birer sureti, personelin göreve başladığı tarihten itibaren kaç gün içinde valiliğe verilir?

A) 5
B) 7
C) 10
D) 15
E) 20

Soru. Aşağıdakilerden hangisi suç işlendikten sonra özel güvenlik görevlisi tarafından yapılmaz?

A) Olay yerini muhafaza etme
B) Şüpheliyi yakalama
C) Suç aletlerine el koyma
D) Genel kolluğa yardımcı olma
E) Teknik takip yapma

Soru. Aşağıdakilerden hangisi 5188 sayılı Kanunda özel güvenlik görevlileri ile ilgili getirilen yasaklardan birisi değildir?

A) Görev dışında çalıştırma yasağı
B) Grev yasağı
C) Görevden uzaklaştırma yasağı
D) Koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalıştırma yasağı
E) Sendikaya üye olma yasağı

Soru. Özel güvenlik komisyonu karar sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Oy çokluğu
B) Üye Tam Sayısı
C) Başkanın oy verdiği üyelerin tarafı
D) Üye tam Sayısının 1/3'ü
E) Üye Tam Sayısının 2/4'ü

Soru. İnsanlar, kurumlar, nesneler, olaylar vb. hakkında yeterli bilgiye sahip olmadan peşin olarak verilmiş kararlara ne denir?

A) Empati
B) Tutum
C) Saygı
D) Bilgisizlik
E) Önyargı

Soru. Aşağıdakilerden hangisi el tipi metal arama detektörleri ile tespit edilemez?

A) Narkotik ve plastik patlayıcı maddeler
B) Bıçak
C) Anahtarlık
D) Tabanca
E) Her türlü metal

Soru. Kapı tipi metal detektörüyle ilgili olarak uluslararası standartlar aşağıdakilerden hangisidir?

A) TSE
B) TAEK
C) Nilecj-TSA
D) Uluslararası Atom Enerjisi (IAEA)
E) Hiçbiri