Silahlı Özel Güvenlik Eğitimleri

Silahlı Özel Güvenlik Eğitimleri

Silahlı Özel Güvenlik Eğitimleri

21 yaşını doldurmuş olan ve en az lise mezunu bireylerin katılabildiği, 120 saat ve 11 farklı ders gördükleri özel güvenlik eğitim türüdür.

Eğitimin tamamlanmasının ardından adaylarımız, Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü denetiminde yapılan 100 soruluk silahsız bölüm, 25 soruluk silahlı bölümden oluşan test usulü sınava tabi tutulmakta ve 5 adet mermi attıkları uygulamalı atış sınavı ile sınavlarını tamamlamaktadır. 100 sorudan her bir sorunun puan değeri 1 olup en az 60 puan (60 soru) almak gerekir. Aynı şekilde 25 adet sorunun her birinin değeri 2 puan ve atış esnasındaki her isabetli vuruş adetinin değeri ise 10 puandır. Yapılan atış ile silah bilgisi soruları beraber değerlendirilmekte olup ortalamada en az 60 alan adaylarımız sınavda başarılı olur. Özel güvenlik sınavında başarılı olan adaylarımıza, özel güvenlik şube müdürlüğü ve Valilik onaylısilahlı özel güvenlik sertifikası verilmektedir.

Silahsız özel güvenlik eğitimi 120 saat sürmektedir.

TEMEL EĞİTİM SİLAHSIZ (100 Saat)
DERS SAAT
Özel Güvenlik Hukuku ve Kişi Hakları 20
Güvenlik Tedbirleri 20
Etkili İletişim 12
Temel İlk Yardım 10
Kalabalık Yönetimi 10
Kişi Koruma 9
Yangın Güvenliği ve Tabii Felaketlerde Müdahale Tarzı 8
Güvenlik Sistem ve Cihazları 5
Genel Kollukla İlişkiler 4
Uyuşturucu Madde Bilgisi 2
TOPLAM 100

TEMEL EĞİTİM SİLAHLI (100+20 Saat)
Silah Bilgisi ve Atış 20
TOPLAM 120