Silahsız Özel Güvenlik Eğitimleri

Silahsız Özel Güvenlik Eğitimleri

Silahsız Özel Güvenlik Eğitimleri

18 yaşını doldurmuş olan ve en az ilköğretim mezunu bireylerin katılabildiği, 100 saat ve 10 farklı ders gördükleri özel güvenlik eğitim türüdür.

Eğitimin tamamlanmasının ardından, Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü denetiminde yapılan 100 soruluk test usulü özel güvenlik sınavı yapılmaktadır. 100 sorudan her bir sorunun puan değeri 1 olup en az 60 puan (60 soru) alan adaylarımız sınavda başarılı olur. Özel güvenlik sınavında başarılı olan adaylara, özel güvenlik şube müdürlüğü ve Valilik onaylı silahsız özel güvenlik sertifikası verilmektedir.

Silahsız özel güvenlik eğitimi 100 saat sürmektedir.

TEMEL EĞİTİM SİLAHSIZ (100 Saat)
DERS SAAT
Özel Güvenlik Hukuku ve Kişi Hakları 20
Güvenlik Tedbirleri 20
Etkili İletişim 12
Temel İlk Yardım 10
Kalabalık Yönetimi 10
Kişi Koruma 9
Yangın Güvenliği ve Tabii Felaketlerde Müdahale Tarzı 8
Güvenlik Sistem ve Cihazları 5
Genel Kollukla İlişkiler 4
Uyuşturucu Madde Bilgisi 2
TOPLAM 100